ขณะนี้ทางโครงการเด็กไทยสุขภาพดีอยู่ในระหว่างการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรุ่นใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อฯ สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ค่ะ หากท่านสนใจ สามารถลงชื่อไว้เพื่อที่ทางทีมงานจะได้แจ้งให้ท่านทราบในการเคลื่อนไหวต่างๆของโครงการต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ของเนสท์เล่
ข้าพเจ้าอายุมากกว่า 13 ปี