ตัวอย่างความสำเร็จของโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ครูบุญเพ็ง แสนอุบล


|


คุณครูสอนสุขศึกษาจากโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ จังหวัดสกลนคร หนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่เปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน เมื่อนำโครงการเด็กไทยสุขภาพดีไปปรับใช้


ครูบุญเพ็งเล่าว่า เมื่อก่อนสอนสุขศึกษา นักเรียนเรียนแค่เฉพาะที่มีในตำราเท่านั้น แต่ไม่ได้นำไปใช้จริง จึงเลือกกินตามกระแส หวาน เค็ม มัน เป็นโรคขาดสารอาหาร เรียกได้ว่าเด็ก “เรียนรู้ แต่กลับไม่ได้เอาไปใช้เมื่อได้รู้เช่นนี้แล้ว ครูบุญเพ็งจึงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในอินเตอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆที่คนแนะนำว่าใช้แล้วได้ผล นำมาปรับใช้กับโรงเรียนและนักเรียนของครู จนได้มาพบกับหลัก 4 ประการของโครงการเด็กไทยสุขภาพดี
เริ่มจากการสอนในห้อง การอ่านฉลาก ครูบุญเพ็งจะให้นักเรียนนำซองขนมมาศึกษาว่าควรกินมาก น้อยแค่ไหน กินแล้วได้อะไร ซึ่งการให้เอาซองขนมมาเองนั้น นักเรียนจะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่เขาอยากรู้ เพราะเขาเลือกขนมมาศึกษาด้วยตนเอง
ปรับการกิน ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ให้นักเรียนช่วยกันคิดสูตรอาหาร ใส่ผักผลไม้ที่นักเรียนชอบ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการเตรียมวัตถุดิบ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดหลักสูตรปลูกผัก นำมาปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทาน นอกจากจะสอนให้เขารู้เรื่องการปลูกผักเป็น แถมปรุงอาหารอร่อยแล้ว นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และนำไปปลูกเองที่บ้านได้อีกด้วย
ทำอย่างไรให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย เราต้องสร้างกิจกรรมให้เขาออกกำลังกาย เน้นผลที่เกิดขึ้น ว่าสามารถทำให้เขาแข็งแรงขึ้นและมีรูปร่างสมส่วนได้จริง
เปลี่ยนพฤติกรรมให้กินอาหารที่มีความหวานมันเค็มแต่พอดี สนใจอ่านหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง มีนักเรียนหลายคนที่จดจำคำสอนของครูบุญเพ็งและนำไปปรับใช้ ทั้งเรื่องการกิน การออกกำลังกาย ทำให้จากเดิมที่ทานจุบจิบตลอดเวลา ตอนนี้ผอมลง สูงขึ้น แข็งแรงมากขึ้น


เริ่มต้นจากแหล่งความรู้ และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับโรงเรียน และนักเรียนของตนเอง ทำให้ในวันนี้ นักเรียนของครูบุญเพ็งสามารถเลือกสิ่งที่ดีได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงในแบบของตนเอง


อีกหนึ่งความสำเร็จที่เริ่มจากการ


ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเด็กไทยสุขภาพดีได้ที่ www.dekthaidd.com