คุณครูหลายคนทราบดีว่าผักผลไม้มีประโยชน์ แต่กับเด็กๆ ที่ไม่ค่อยยอมกิน ...
นอกเหนือจากการจัดเตรียมรายการอาหารให้ได้คุณภาพ ...
สามบทความที่แล้วได้แนะนำตาราง “มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับเด็กไทย” ...
ถ้าใครติดตามบทความนี้จะเห็นว่าครั้งที่แล้วได้แนะนำตาราง ...
เสร็จจากอบรมการจัดอาหารโรงเรียนคณะครูจากประเทศ สปป.ลาว มาจาก 6 แขวงที่มีปัญหาโภชนาการสูง ...
เมื่อเด็ก ๆ ได้เติมพลังด้วยมื้อเช้าเพื่อว่าเมื่อไปถึงโรงเรียนแล้วจะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ...
LEFT RIGHT หน้า 1 จาก 14 [ 80 รายการ ]