2307
ขยับ : ใบกิจกรรมที่ 4 แผ่นภาพสร้างสมดุล
กิจกรรมที่จะบอกว่าต้องขยับมากเท่าไหร่จึงจะพอดีกับอาหารที่กินไป
1973
ขยับ : ใบกิจกรรมที่ 3 เฮลตี้ไดอารี่
จดบันทึกกิจกรรมที่ขยับในแต่ละวันให้ได้รวมกัน 60 นาที
2095
ขยับ : ใบกิจกรรมที่ 2 เกมตักไข่...ได้ขยับ
ชวนเด็กๆ มาขยับกับกิจกรรมตักไข่แสนสนุกเล่นได้ทุกคน
2877
ขยับ : ใบกิจกรรมที่ 1 การละเล่นพื้นบ้าน...เล่นง่ายๆ ได้ขยับ
เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ขยับสำหรับหนูๆ ด้วยการละเล่นเด็กไทย
2023
ขยับ : ใบความรู้ที่ 2 กินแล้วออก...บอกลาอ้วน
เรียนรู้ตารางปริมาณแคลอรีและวิธีขยับเพื่อสุขภาพที่ดี
4399
ขยับ : ใบความรู้ที่ 1 พลังงาน และการออกกำลังกาย
เข้าใจกลไกในร่างกาย พร้อมสลายไขมันด้วยการขยับ
7985
ปรับ : ใบกิจกรรมที่ 5 7 วัน 7 ผัก...รักสุขภาพ
การบ้านง่ายๆ ให้เด็กฝึกปรับและบันทึกผักที่กินเข้าไปตลอด 1 สัปดาห์
4499
ปรับ : ใบกิจกรรมที่ 4 แปะแล้วตอบ...ถูกกรอบธงโภชนาการ
แบบฝึกหัดทวนความจำของเด็กๆ เรื่องธงโภชนาการให้แม่นยำมากขึ้น
3619
ปรับ : ใบกิจกรรมที่ 3 จับคู่...รู้เรื่องธงโภชนาการ
ทบทวนอีกรอบกับเรื่องธงโภชนาการ ผ่านเกมจับคู่ที่เล่นได้ยกชั้นเรียน
LEFT RIGHT หน้า 2 จาก 7 [ 60 รายการ ]