747
อ่าน : ใบกิจกรรมที่ 8 เรียนรู้โภชนาการจากฉลาก
ฉลากเล็กๆ ที่ถูกมองข้าม มีข้อมูลสำคัญที่อยากบอก ...
598
อ่าน : ใบกิจกรรมที่ 7 แปลงร่างเป็นฉลากขนม
ถ้านักเรียนกลายเป็นขนมที่เขาชอบ มาดูกันว่า จะเกิดอะไรขึ้น!
575
อ่าน : ใบกิจกรรมที่ 6 ฉลากนี้ มีอะไรจะบอก
ฉลากเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยข้อมูล นี่บอกอะไรกับเรา มาค้นหาไปพร้อมๆ ...
2089
กระดานกินหลากหลาย
สนุกแถมได้ความรู้ ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่
3785
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 5 ตั้งใจจด...ใครก็ลดได้
จดบันทึกความตั้งใจ เพื่อลดหวาน มัน เค็มให้ร่างกายแข็งแรง
3638
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 4 เก้าช่อง...ชวนขยับ
สนุกกับกิจกรรมตารางเก้าช่อง กระตุ้นการออกกาลังกายในชั้นเรียน
4545
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 3 ข่าวสั้น...ทันโรค
เสนอข่าวสั้นหน้าชั้นเรียน ทบทวนผลเสียเรื่องหวาน มัน เค็ม
2466
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 2 อ่านเป็น ลดหวาน มัน เค็มได้
ชวนเด็กๆ มาส่องฉลากบนขนมซองโปรด พร้อมตอบคาถามง่ายๆ
2647
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 1 อะไรเอ่ย? หวานน้อยกว่า
กิจกรรมง่ายๆ เช็คให้รู้ว่าน้องๆ เข้าใจเรื่องความหวานแค่ไหน
LEFT RIGHT หน้า 2 จาก 9 [ 73 รายการ ]