1762
กระดานกินหลากหลาย
สนุกแถมได้ความรู้ ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่
3605
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 5 ตั้งใจจด...ใครก็ลดได้
จดบันทึกความตั้งใจ เพื่อลดหวาน มัน เค็มให้ร่างกายแข็งแรง
3396
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 4 เก้าช่อง...ชวนขยับ
สนุกกับกิจกรรมตารางเก้าช่อง กระตุ้นการออกกาลังกายในชั้นเรียน
4362
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 3 ข่าวสั้น...ทันโรค
เสนอข่าวสั้นหน้าชั้นเรียน ทบทวนผลเสียเรื่องหวาน มัน เค็ม
2227
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 2 อ่านเป็น ลดหวาน มัน เค็มได้
ชวนเด็กๆ มาส่องฉลากบนขนมซองโปรด พร้อมตอบคาถามง่ายๆ
2419
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 1 อะไรเอ่ย? หวานน้อยกว่า
กิจกรรมง่ายๆ เช็คให้รู้ว่าน้องๆ เข้าใจเรื่องความหวานแค่ไหน
2087
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 3 มาพวกเรามาลด “เค็ม” กัน
ชวนน้องๆ ควบคุมโซเดียมในมื้ออาหารง่ายๆ เริ่มต้นที่ตัวเอง
2195
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 2 ลด “มัน” ฉันแข็งแรง
สอนเด็กๆ ให้เข้าใจว่ากิน “ไขมัน” ...
2407
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 1 หวานน้อย...อร่อยนาน
พาหนูๆ ไปดูเคล็ดลับลดหวานเพื่อสุขภาพที่ดี
LEFT RIGHT หน้า 2 จาก 8 [ 70 รายการ ]