4247
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 3 ข่าวสั้น...ทันโรค
เสนอข่าวสั้นหน้าชั้นเรียน ทบทวนผลเสียเรื่องหวาน มัน เค็ม
2088
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 2 อ่านเป็น ลดหวาน มัน เค็มได้
ชวนเด็กๆ มาส่องฉลากบนขนมซองโปรด พร้อมตอบคาถามง่ายๆ
2261
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 1 อะไรเอ่ย? หวานน้อยกว่า
กิจกรรมง่ายๆ เช็คให้รู้ว่าน้องๆ เข้าใจเรื่องความหวานแค่ไหน
1872
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 3 มาพวกเรามาลด “เค็ม” กัน
ชวนน้องๆ ควบคุมโซเดียมในมื้ออาหารง่ายๆ เริ่มต้นที่ตัวเอง
2037
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 2 ลด “มัน” ฉันแข็งแรง
สอนเด็กๆ ให้เข้าใจว่ากิน “ไขมัน” ...
2231
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 1 หวานน้อย...อร่อยนาน
พาหนูๆ ไปดูเคล็ดลับลดหวานเพื่อสุขภาพที่ดี
4022
ขยับ : ใบกิจกรรมที่ 5 สูตรคำนวณชวนขยับ
พบสูตรคำนวณแคลอรีที่ช่วยให้เด็กๆ รู้ว่ามีพลังงานส่วนเกินเท่าไหร่
2575
ขยับ : ใบกิจกรรมที่ 4 แผ่นภาพสร้างสมดุล
กิจกรรมที่จะบอกว่าต้องขยับมากเท่าไหร่จึงจะพอดีกับอาหารที่กินไป
2188
ขยับ : ใบกิจกรรมที่ 3 เฮลตี้ไดอารี่
จดบันทึกกิจกรรมที่ขยับในแต่ละวันให้ได้รวมกัน 60 นาที
LEFT RIGHT หน้า 2 จาก 8 [ 67 รายการ ]