2659
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 5 ตั้งใจจด...ใครก็ลดได้
จดบันทึกความตั้งใจ เพื่อลดหวาน มัน เค็มให้ร่างกายแข็งแรง
2346
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 4 เก้าช่อง...ชวนขยับ
สนุกกับกิจกรรมตารางเก้าช่อง กระตุ้นการออกกาลังกายในชั้นเรียน
3726
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 3 ข่าวสั้น...ทันโรค
เสนอข่าวสั้นหน้าชั้นเรียน ทบทวนผลเสียเรื่องหวาน มัน เค็ม
1480
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 2 อ่านเป็น ลดหวาน มัน เค็มได้
ชวนเด็กๆ มาส่องฉลากบนขนมซองโปรด พร้อมตอบคาถามง่ายๆ
1708
เปลี่ยน : ใบกิจกรรมที่ 1 อะไรเอ่ย? หวานน้อยกว่า
กิจกรรมง่ายๆ เช็คให้รู้ว่าน้องๆ เข้าใจเรื่องความหวานแค่ไหน
1360
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 3 มาพวกเรามาลด “เค็ม” กัน
ชวนน้องๆ ควบคุมโซเดียมในมื้ออาหารง่ายๆ เริ่มต้นที่ตัวเอง
1541
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 2 ลด “มัน” ฉันแข็งแรง
สอนเด็กๆ ให้เข้าใจว่ากิน “ไขมัน” ...
1625
เปลี่ยน : ใบความรู้ที่ 1 หวานน้อย...อร่อยนาน
พาหนูๆ ไปดูเคล็ดลับลดหวานเพื่อสุขภาพที่ดี
3729
ขยับ : ใบกิจกรรมที่ 5 สูตรคำนวณชวนขยับ
พบสูตรคำนวณแคลอรีที่ช่วยให้เด็กๆ รู้ว่ามีพลังงานส่วนเกินเท่าไหร่
LEFT RIGHT หน้า 1 จาก 7 [ 60 รายการ ]