ผลการดำเนินโครงการ "เด็กไทยสุขภาพดี" ปี 2555งานวันเด็กไทยสุขภาพดี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
โครงการเด็กไทยสุขภาพดี เล็งเห็นว่า นอกจากความรู้ที่เด็กๆ ได้รับจากคุณครูในโรงเรียนแล้ว ความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย นับจากปี 2554 ที่ผ่านมา ทางโครงการเด็กไทยสุขภาพดีได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง เพื่อร่วมพัฒนากิจกรรม สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพในโรงเรียน

โดยในวันที่ 14 กันยายน2555 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ร่วมมือกับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งส่าย จัดงาน “วันเด็กไทยสุขภาพดี” ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้ผู้ปกครอง และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) โดยโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน

หลังจากที่ได้ชมเด็กๆ เต้นออกกำลังกายไปกับเพลง Healthy Kids…Fit & Firm หลังเคารพธงชาติแล้ว ในช่วงเช้า ผู้ปกครองกว่า 90 คน ได้เข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ "โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเรียน" บรรยายโดย คุณพิมพ์วดี อากิลา ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารด้านโภชนาการจาก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ซึ่งผู้ปกครองได้รับเกร็ดความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพของเด็กๆ มากมาย เช่น ปริมาณน้ำตาล ปริมาณผักผลไม้ที่เด็กๆควรทานต่อวัน วิธีการปรุงอาหารเพื่อคงคุณค่าของสารอาหารต่างๆไว้ รวมถึงวิธีง่ายๆในการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม

ในช่วงบ่าย น้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 กว่า 100 คน ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมนอกห้องเรียน ตามฐานเกมยักษ์ที่สอดแทรกความรู้เรื่องบัญญัติเด็กไทยสุขภาพดี 4 ประการ หัวใจหลักในการเสริมสร้างสุขภาพ และโภชนาการที่ดีเหล่านี้ จะเป็นแนวทางให้น้องๆ นำกลับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งงานนี้ พี่เลเล่ และเพื่อนบ้าน หนูนิด หนูหน่อย และเจ้ายักษ์แสนซน ก็มาร่วมกิจกรรม พาน้องๆ ไปตามฐานเกมต่างๆ เพิ่มสีสันและความสนุกสนานให้น้องๆ เป็นอย่างมาก เด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง ในโรงเรียนบ้านทุ่งส่ายแห่งนี้ จะนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปใช้ได้อย่างไรบ้าง ทางทีมงานจะรีบรวบรวมผลต่างๆมาแบ่งปันกันเร็วๆนี้นะค่ะ

สำหรับโรงเรียนอื่นๆที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้
ท่านสามารถดาว์นโหลดสื่อการเรียนการสอน และเกมต่างๆของโครงการฯ เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนท่าน ได้ผลดีอย่างไร อย่าลืมมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ กันได้ที่นี้นะคะ